Sức khỏe trẻ nhỏ

Adhd là gì?

12 T.02

Adhd là gì?

BS - TS Nguyễn Bách | 12/02/19

Adhd hay còn gọi là hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý và thường gặp nhất ở trẻ em. Dấu hiệu nhận biết đầu tiên là sự rối loạn, hấp tấp,...